نحن صامدون

نحن صامدون

هرکس در هرکجا وهر پست ومقامی در جمهوری اسلامی اگر در راستای حکومت جهانی امام زمان (عج ) قدم بر ندارد خائن است. امام خمینی (ره)


 بنام خدا
  

 این وبلاگ  کار خود را در راستای مسائل مذهبی و اعتقادی و روشنگری در مورد مسایل روز خاصه فرامین مقام عظمای ولایت پیگیری خواهد کرد.

                                         و من الله التوفیق